Канцеларија координатора израдила је Дигиталну стратегију те вас позивамо да дате своје коментаре на припремљени документ.

Потреба за стратешким приступом онлине комуникацијама произлази и из чињенице да су оне дио реформе јавне управе у БиХ.

Онлине комуникација припада 8. и 9. потпоглављу (wеб странице и директна комуникација са грађанима) из 5. поглавља Ревидираног акционог плана Стратегије реформе јавне управе.

Иако документ не подлијеже обавези провођења јавних консултација и није правно обавезујући,  позвамо вас да учествујете у његовој изради како бисмо унаприједили квалитет документа и осигурали досљедну примјену у транспарентном и ефикасном комуницирању са нашим циљним јавностима.      

Процес јавних консултација отворен је од 21.09.2015 до 15.10. 2015. Предложени текст Дигиталне стратегије можете преузети овдје.  

Образац за ваше коментаре и приједлоге измјена можете преузети овдје , и доставити директно на е-маил: vedrana.faladzic@parco.gov.ba.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе унапријед вам се захваљује на коментарима.