Сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе бит ће одржана у уторак, 14.07.2015. године, с почетком у 11:30 сати, у згради Уреда координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1.    Верификација Записника с 46. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 08.06.2015. године

2.    Квартални извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.04. – 30.06.2015. године с приједлогом Одлуке о давању сагласности на Квартални извјештај Фонда

3.    Приједлог Смјерница за формирање и рад комисија за набавке за провођење поступака јавних набавки финансираних из Фонда за реформу јавне управе

4.    Приједлог за скраћење процедура Фонда за реформу јавне управе

5.    Пројектни задатак „Јавно приватно партнерство” с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

6.    Пројектни задатак „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

7.    Пројектни задатак „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ“ с приједлогом Одлуке о прихватању пројектног задатка

8.    Тендерска документација за уговор о набавци консултантских услуга за пројекат „Јачање капацитета за стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

9.    Тендерска документација за уговор о набавци консултантских услуга за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

10.    Тендерска документација за уговор о набавци консултантских услуга за пројекат „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“ с приједлогом Одлуке о давању сагласности на тендерску документацију

11.    Разно.