Сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге биће одржана 08.06.2015. године у Сарајеву, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, са почетком у 12:00 часова.

Дневни ред:

1.    Усвајање Записника са 19. сједнице Надзорног тима одржане  31.10.2014.године

2.    Информација о тренутном стању пројекта  „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“

3.    Информација и дискусија о текућим питањима пројекта  „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“

4.    Пројектна идеја „Мјерење задовољства и развој односа са корисницима управних  услуга“ договор о наредним корацима

5.    Анализа стања у реформској области Управни поступци и управне услуге

6.    Разно.