Сједница Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управљање људским потенцијалима биће одржана 04.06.2015. године у Сарајеву, у просторијама Агенција за државну службу БиХ, Трг БиХ 1, са почетком у 12:00 сати.

Предложени дневни ред:

1.    Усвајање дневног реда

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 23.12.2014.године

3.Анализа стања  у реформској области управљање људским потенцијалима – информисање о стању пројеката у припреми који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе:

а)Обука запослених који обављају послове државне управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару

б)Развој електронских обука за потребе државне службе/управе у БиХ

ц)Унапређење информационог система у Агенцији за државну службу Федерације БиХ за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима у циљу давања подршке реформи јавне управе

4.Разматрање пројектног задатка „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ“

5.Анализа о активностима у имплементацији пројекта „Модернизација система за управљање људским потенцијалима у државној служби у БиХ“ – информисање о екстерним активностима

6.Разно.