Савјет министара БиХ на сједници одржаној данас у Сарајеву усвојило је Информацију о провођењу пројекта „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“, који ће се финансирати из средстава Фонда за реформу јавне управе и изразило подршку циљевима овог пројекта.

Задужена је Канцеларија координатора за реформу јавне управе да од почетка имплементације Пројекта, у оквиру својих редовних извјештаја из домена реформе јавне управе, извјештава Савјет министара БиХ о његовој реализацији.

Пројектом ће бити створена детаљна и комплетна мапа пута реформе регистрације пословних субјеката, усаглашена са свим релевантним заинтересираним странама, како би се омогућило покретање и вођење посла с јавном управом у БиХ електронски, путем јединствене тачке контакта.

Опћи циљ пројекта је повећање конкурентности привреде БиХ и стимулирање пословних субјеката повећањем ефикасности, ефективности, квалитета, флексибилности и транспарентности услуга које се пружају пословним субјектима, кориштењем иновативне информационе и комуникационе технологије у реструктуирању државне управе.

Федерација БиХ и Брчко Дистрикт БиХ би требали имати индивидуалне мапе пута реформе, које би биле комплементарне с планом реформе који се од раније имплементира у Републици Српској.