Радно мјесто за које је расписан конкурс:

1/01 Стручни сарадник за реформу јавне управе

ТЕРМИН ПОЛАГАНЈА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Датум полагања писменог дијела стручног испита: 17. март 2015. године (уторак).

Писмени дио стручног испита бит ће одржан 17. марта 2015. године са почетком у 10 сати, у згради  Kancelarije координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Кандидати који задовоље на писменом дијелу стручног испита стећи ће право да приступе и усменом дијелу стручног испита (интервјуу), који ће бити одржан истог дана са почетком у 13 сати.

Кандидати су дужни на писмени дио испита понијети личну карту, а кандидати који положе писмени дио испита, дужни су на интервјуу донијети увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца).

Напомена за кандидате: На основу рјешења Агенције за заштиту личних података у Босни и Херцеговини, којим је Агенцији за државну службу Босне и Херцеговине забрањено да објављује личне податке кандидата у изборном поступку, на wеб сајту Агенције више се јавно не објављују резултати полагања испита у конкурсним процедурама и распореди полагања испита, осим у дијелу који се односи на термин и мјесто одржавања испита. С тим у вези, пријављене кандидате, обавјештавамо о сљедећем: 

– уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу члана 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине («Службени гласник БиХ», бр. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 и 40/12), а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу Агенције за државну службу БиХ, наша Агенција ће вас кроз систем "МојКонкурс" – https://mojkonkurs.ads.gov.ba/ редовито обавјештавати о промјенама статуса ваше пријаве, распоредима и резултатима различитих испита на којима учествујете. Комуникација се одвија слањем персонализираних СМС и е-маил порука на ваш број мобитела односно вашу адресу електронске поште. 

– уколико учествујете у процедури јавног огласа расписаног на основу чл. 19. став (4) и 32а. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такођер и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури, у смислу обавјештавања кандидата, можете добити контактирајући ту институцију, изузев позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.

– уколико учествујете у процедури интерног огласа расписаног на основу чл. 19. став (1) и 20., а у вези са чланом 31. став (1) Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а пријаву са потребном документацијом сте доставили на адресу институције која такођер и проводи конкурсну процедуру, све детаље у конкурсној процедури можете добити контактирајући ту институцију.

– уколико учествујете у процедури јавног огласа у складу са чланом 21. Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, а у вези са чл. 15. ст. (3) и (4) Закона о Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) све детаље у конкурсној процедури у смислу обавјештавања кандидата можете добити контактирајући Високо судско и тужилачко вијеће Босне и Херцеговине, изузев позива на јавни испит, који је у надлежности Агенције. Агенција обавјештава кандидате о мјесту и времену полагања јавног испита, најмање три дана прије одржавања испита.