Експерти организације СИГМА/ОЕЦД  боравит ће у БиХ у периоду од 9-11. марта ове године гдје ће са представницима институција у БиХ, представницима привредних предузећа  и Канцеларије координатора за реформу јавне управе разговарати о почетном мјерењу стања у јавној управи у БиХ.

На конференцији  која је одржана у Бриселу у новембру прошле године представљен је ојачани приступ Европске комисије реформи јавне администрације у процесу придруживања ЕУ, као и Принципи јавне управе које су заједнички развили Европска комисија и ОЕЦД/СИГМА.

Принципи јавне управе дефинишу шта добро управљање подразумијева у пракси и истичу главне захтјеве који државе морају испунити током процеса ЕУ интеграција. Принципи такође доносе и оквир за мониторинг који омогућава редовну анализу напретка у примјени Принципа и постављању мјерила за државу. Иако су критерији доброг управљања универзални, ови Принципи су дизајнирани за државе које желе приступити ЕУ и добијају ЕУ подршку кроз Инструмент претприступне помоћи (ИПА).

Почетно мјерење стања у јавној управи бит ће од велике користи наставку процеса реформе јавне управе у БиХ.  Канцеларија коордиантора за реформу јавне управе пружа подршку СИГМА у овом процесу.