У оквиру пројекта "Едукација водитеља управних поступака и инспектора" који се реализира кроз реформску област Управни поступци и управне услуге, а финансира се средставима ИПА-е 2011, завршен је циклус обука за државне службенике са  на нивоа Брчко дистрикта БиХ и Републике Српске.  

Поменуте обуке су један од кјлучних активности пројекта и подијељене асу на модуле са одговарајућим  силабусима. Укупно их је шест: модули 1-2 односе се на опћа питања управног поступања, односно инспекцијског надзора, модули 3-4 односе се на питања практичне примјене управног, односно инспекцијског поступка, као и анализу конкретних примјера из праксе, те модули 5-6 односе се на провјеру знања (индивидуални тестови и групни задаци) и заједничку евалуцију постигнутих резултата од стране тренера и учесника.

Обуку је у периоду 7. марта до 11. априла 2014. године прошло укупно 80 полазника са нивоа Брчко дистрикта БиХ, те  498 учесника са нивоа Републике Српске у периоду 7. априла до 10. октобра 2014. године.

Обуке за ниво Федерације БиХ почеле су 13. октобра 2014. и очекује се да ће обухватити укупно 248 полазника. Прва група полазника данас је завршила обуку, те су им уручени цертификати. Обука за предвидјених 565  полазника са нивоа институција Босне и Херцеговине одржати ће се почетком 2015. године.

Циљ овог пројекта је да допринесе ефикаснијој, транспарентнијој и услужно оријентираној јавној управи, путем обуке државних службеника који воде управне поступке и инспектора у јавној управи на свим нивоима власти у БиХ.

Пројектом ће бити обухваћена обука 1.500 водитеља управних поступака и инспектора, који у обављању својих редовних активности поступају по Закону о управном поступку, односно Закону о опћем управном поступку.