Састанак Надзорног тима за реформску област Јавне финансије бит ће одржан у уторак 15.07.2014. године у Сарајеву у просторијама Федералног министарства финансија, сала 208, Мехмеда Спахе 5, са почетком у 12 сати.

Предложени дневни ред: 

1. Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 14.03.2014. године

2. Анализа и верификација података из полугодишњег извјештаја о напретку за I полугодиште 2014. године

3. Усвајање Извјештаја о извршеном проширењу Информационог система за управљање буџетом – БМИС софтверском компонентом за родно одговорно буџетирање са прилозима

4. Информација о пројекту „Јавно приватно партнерство“

5. Разно.