Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ и Зоран Живковић, представник конзорција фирми СРЦ Словенија, СРЦ Београд и Авацом гроуп Мостар потписали су данас у Сарајеву уговор о имплементацији пројекта „Родно одговорно буџетирање“ из области реформе јавне управе.

Ради се о надоградњи  најмодернијег информационог система за управљање буџетом – БМИС који је захваљујући ранијем пројекту из реформске области јавне финансије успјешно уведен у министарства финансија на сва четири управна нивоа у БиХ. Увођењем БМИС система, између осталог, побољшана је тачност и квалитет буџета, министарствима је скраћено вријеме израде буџета, те је побољшана координација између министарстава финансија на свим нивоима власти и буџетских корисника.

"Пројекат ће омогућити да се у свим сегментима буџетирања, а нарочито током планирања, искаже транспарентније трошење новца на основу принципа родне једнакости. Конкретно, нова компонента омогућава владиним службеницима да праве анализе и статистичке податке о свим аспектима родне једнакости кроз многе области, од социјалне заштите до различитих видова помоћи које држава, ентитети и Брчко дистрик БиХ пружају својим грађанима. То све има за циљ да се успоставе мјерљиви резултати утрошка новца и према овом принципу“, изјавила је Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ.

Према њеним ријечима, на принцип родне једнакости нас обавезује како Закон о равноправности полова у БиХ тако и обавезе које произилазе из међународних докумената, чланства у међународним асоцијацијама и принципа заштите темељних људских права садржаних у Уставу БиХ.  

Зоран Живковић, представник конзорција фирми СРЦ Словенија, СРЦ Београд и Авацом Мостар изјавио је да овим проширењем БМИС пројекта БиХ ће обезбиједити савремену подршку наставку реформе и даљем унапређењу процеса буџетирања примјеном родне равноправности. То ће  допринијети даљим еуроинтеграцијама и хармонизацији процеса буџетирања у БиХ са најразвијенијим земљама у ЕУ, рекао је Живковић.  

Пројекат је финансиран из Фонда за реформу јавне управе у БиХ, а његова имплементација допринијет ће реализацији мјера и активности из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ које се односе на реформску област јавне финансије.