Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној данас у Брчко дистрикту дали су сагласност на четири пројектна задатака и то три из области е-управе, а један из области јавних финансија.

Ради се о пројектима: Имплементација заједничких сервиса за еуслуге, Израда каталога јавних регистара у БиХ, Специјалистички програм обука за ИТ менаџере и Информацијски систем трезора Брчко дистрикта БиХ.

Имплементацијом  заједничких сервиса за еУслуге, између осталог, предвиђена је имплементација по једне еуслуге за сва четири управна нивоа у БиХ.

За ниво БиХ предвиђена је услуга коју се односи на Институт за мјеритељство БиХ, с циљем омогућавања грађанима и правним лицима да подносе онлине захтјеве за остваривање услуга, да додају електронске прилоге, да изврше електронско плаћање, да добију термин за реализацију услуге, да добију информацију о статусу предмета, и да добију тражене цертификате, рјешења и сл. електронски. За ниво ФБиХ ради се о електронској услузи  кориштења података и вршења услуга у области премјера и катастра некретнина (издавање копије плана, препис посједовног листа и захтјев за цијепање парцела) Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове. У Републици Српској планирана је имплементација електронске услуге добивања дигитализованог земљишнокњижног улошка. Намјена будуће електронске услуге Владе Брчко дистрикта БиХ је да се једнообразно врши информисање и извјештавање о свим конкурсима за слободна радна мјеста у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ путем wеб услуге Владе Брчко дистрикта БиХ и омогући потенцијалним кандидатима пријављивање на конкурсе путем интернета. Особама  која траже запослење треба да буде омогућен увид и претрага објављених конкурса, те он-лине слање пријава на конкурсе и праћење активности које су увези са њиховим пријавама и конкурсима на које су пријављени.

Циљ пројекта „Израда каталога јавних регистара је побољшање квалитета услуга које управа пружа пословним субјектима и грађанима кроз пружање агрегираних електронских услуга преко јединствених тачака контакта. Између осталог и овим пројектом је предвиђена имлементација по једне услуге за сва четири нивоа власти.

Успјешна реализација ова два пројекта , који би требали почети крајем  године,  зависит ће од  усвајања одлука о оквиру интероперабилности унутар институција управе  и сета пратећих докумената , а што би требале усвојити Савјета министара БиХ, владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ.

Чланови Управног одбора дали су сагласност и за пројектни задатак “Специјалистички програм обука за ИТ менаџере” којим ће се унаприједити вјештине и знање за 63 државна службеника који се баве овим пословима у институцијама БиХ, ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ. Такођер, усвојен је и “Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ” којим се унапређује систем трезорског пословања, а у складу са европском праксом.

На сједници је усвојен и Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2013. годину.