Састанак Надзорног тима за реформску област Е-управа бит ће одржан 19. марта 2014. године с почетком у 12 сати. Састанак ће бити одржан у Сарајеву, у просторијама Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ, Вразова 9.

Предложени дневни ред:

1. Усвајање дневног реда;

2. Усвајање записника са прошлог састанка;

3. Дискусија о динамици реализације активности ИЦИС пројекта;

4. Пројектни задатак „Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“, разматрање коначне верзије документа прије упућивања на сједницу Управног одбора Фонда за РЈУ;

5. Пројектни задатак „Израда каталога јавних регистара у БиХ“, разматрање коначне верзије документа прије упућивања на сједницу Управног одбора Фонда за РЈУ;

6. Дискусија о нацрту Пројектног приједлога „Системи за управљање документима и е-сједницама влада“;

7. Разматрање приједлога пројектних идеја као приоритета за 2014. годину;

8. Разно (пројекат „Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката“; имплементација резултата пројекта „Израда и успостављање Оквира интероперабилности и стандарда за         размјену података“; заједнички састанак са члановима НТ реформске области Управни поступци и управне услуге; ИИ фаза имплементације Бх. портала; избор новог предсједавајућег НТ-а).