Управни одбор Фонда за реформу јавну управе на сједници одржаној данас у Мостару, између осталог, дао је сагласности на одлуке о додјели уговора за два пројекта и то: "Обука службеника за односе с јавношћу" и "Родно одговорно буџетирање".

Ријеч је о пројектима из реформских области Институционална комуникација и Јавне финансије, чија реализација доприноси провођењу мјера и активности из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ.

По први пут ће, кроз имплементацију пројекта "Родно одговорно буџетирање", у буџете влада у БиХ бити уведен принцип родне једнакости. Родно одговорно буџетирање обједињује политике, буџетирање и родну једнакост у сврху транспарентнијег трошења средстава према сполу.

Увођење принципа родне једнакости у правни, институционални и политички оквир у БиХ  базира се на обавезама које произилазе из међународних докумената, чланства у међународним асоцијацијама и принципа заштите темељних људских права садржаних у Уставу БиХ.

Пројекат је надоградња БМИС система који је раније уведен у министарства финансија на нивоу Савјета министара БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.

Друга фаза пројекта "Обука службеника за односе с јавношћу“ усмјерена је на изградњу капацитета за ефективну институционалну и стратешку комуникацију и односе с јавношћу у структурама државне службе у БиХ. Пројектом је, између осталог, предвиђена обука службеника за односе с јавношћу на четири управна нивоа у БиХ.

Пројекат су иницирали чланови Надзорног тима из области Институционална комуникација свјесни да се у посљедње вријеме улога службеника, односно особа који се баве комуникацијом и односима с јавношћу у јавној управи, мијења те да они постају не само комуникатори, који дистрибуишу информације већ добијају улогу комуникационих менаџера.

Оба пројекта усмјерени су ка изградњи професионалније, транспарентније и ефикасније јавне управе у БиХ.

Чланови Управног одбора Фонда били су сагласни да се покрене поступак јавне набавке и за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“.

Усвојено је и неколико пројектних приједлога и пројектних задатака, с фокусом на пројекте из области Е-управе.

Чланови управног одбора су усвојили  и Извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2013. годину.