Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе за област јавне финансије бит ће одржан у четвртак, 13.02.2014. године у Сарајеву, у просторијама Канцеларије координатора за РЈУ, Вразова 9, са почетком у 11 сати.

Дневни ред:

1.    Усвајање записника са састанка Надзорног тима одржаног 04.12.2013. године;

2.    Ажурирање листе  пројеката из реформске области Јавне финансије у складу са Ревидираним  АП1 и  утврђивање листе приоритетних пројеката за 2014. годину;

3.    Анализа и верификација података из годишњег извјештаја о напретку за 2013. годину;

4.    Приједлог Плана одржавања састанака Надзорног тима у 2014. години и договор око програмских/кључних активности НТ-а за реформску област Јавне финансије у 2014. години;

5.    Усвајање пројектног задатка „Информациони систем трезора Брчко дистрикта“;

6.    Информације о пројекту „Јавно приватно партнерство“;

7.    Ротација предсједавајућег Надзорног тима за реформску област Јавне финансије;

8.    Разно.