Вијеће министара БиХ дало је подршку пројекту "Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека" из области реформе јавне управе у БиХ. 

Како је Агенцији Фена речено у Канцеларији координатора за реформу јавне управе, владе у БиХ, пружајући подршку реформи јавне управе у БиХ, давно су се опредијелиле да ће своје активности усмјерити на уклањање непотребних административних трошкова који оптерећују бх. грађане, али и пословну заједницу.  Највише посла у области боље регулативе (уклањање административних баријера и процјена утицаја прописа) до сада је урађено у ентитетима. Међутим, посао на побољшању пословног амбијента на свим нивоима у БиХ још  није завршен.  

Пројект је, како је наведено, заједнички за сва четири управна нивоа у БиХ. Организационе структуре за бољу регулативу су у развоју на сва четири нивоа, а осим тога на различитим степенима развоја, стога су пројектне активности дефиниране на начин да одржавају стварне потребе сваког управног нивоа (успоставу или надоградњу постојећег ситема боље регулативе).  

Пројектом ће се на нивоу БиХ и Брчко Дистрикта (БД) БиХ пружити подршка у успостави стратешког, правног и институционалног оквира док ће се на нивоима ентитета наставити јачање и изградња постојећих капацитета ради достизања европских стандарда на пољу боље регулативе.  

– Ради се о веома значајном пројекту којим ће, између осталог, бити потребно одредити институцију на нивоу БиХ и БДБиХ која ће преузети послове редукције административних препрека и процјене утицаја прописа. Јавна политика боље регулативе бит ће учинковитија ако постоје структуре за њену проведбу. Уколико желимо добро пословно окружење морамо трасирати пут ка привлачењу здравих и успјешних инвестиција. Инвеститори треба да знају јасна правила и услове пословања – казала је Агенцији  Фена државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ Семиха Боровац. 

Такођер, додала је, грађани морају бити ослобођени беспотребног плаћања појединих врста услуга, а управа им треба омогућити да брже и једноставније остварују услуге које им пружа.  Она је подсјетила да је боља регулатива један од стандарда Европске уније.  

У почетној фази пројекта корисници ће дефинирати који ће дио законодавства бити предмет најмање шест пилот-пројеката. Ти пројекти односит ће се на процјену утицаја прописа и редукцију административних препрека, а у њихову проведбу бит ће укључене и организације цивилног друштва.  

Заједнички приступ овом пројекту сва четири нивоа власти у БиХ остварит ће се путем пројектне активности које су препознате као потреба свих управних нивоа, а које се односе на изградњу и јачање капацитета државних службеника који раде или ће радити на пословима процјене утицаја прописа и редукције административних препрека.

– Обуке службеника на пољу боље регулативе су од велике важности да би се у будућности смањили трошкови које по економију и буџете производе лоши закони – казала је Боровац.  

Такођер, једна од компоненти пројекта односи се на изградњу ИТ инфраструктуре на ентитетским нивоима (ФБиХ и РС), односно надоградњу постојећих електронских регистара управних процедура повезаних с редукцијом административних препрека.  

Главни корисници пројекта су: Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, Министарство правде БиХ, Канцеларија за законодавство БиХ, Генерални секретаријат Владе Федерације БиХ, Федерално министарство правде, Канцеларија Владе Федерације БиХ за законодавство и усклађеност с прописима Европске уније, Генерални секретаријат Владе Републике Српске, Републички секретаријат за законодавство Владе РС-а, Министарство економских односа и регионалне сарадње РС-а, Министарство управе и локалне самоуправе РС-а, Секретаријат Владе Брчко Дистрикта БиХ, Законодавна канцеларија Владе Брчко Дистрикта БиХ, Канцеларија градоначелника-Управна инспекција Брчко Дистрикта БиХ.  

Министарство финансија и трезора БиХ, Федерално министарство финансија, Министарство финансија РС-а и Дирекција за финансије БД Босне и Херцеговине бит ће на индиректан начин укључени у пројект.  

Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ урадила је овај пројект у сарадњи са члановима надзорних тимова за област Управног поступка и управних услуга и Развој капацитета за креирање политика и координацију, а уз сагласност Управног одбора Фонда за реформу јавне управе – речено је Фени у Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ.