ФЕНА: Међу 22 планирана пројекта из Фонда за реформу јавне управе је и "Мапа пута за реформу регистрације пословних субјеката" која ће трасирати пут, односно одредити правац дјеловања и обавезе институција на измјенама закона и услова који су потребни да би се што ефикасније извршила регистрација пословних субјеката у БиХ, истакнуто је данас на прес-конференцији у Канцеларији координатора за реформу јавне управе у Сарајеву.

С тим послом се, како је казала државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ Семиха Боровац, већ кренуло на ентитетским нивоима у БиХ, али је овај пројекат заједнички, који требамо сви да се придржавамо и направимо једнаке услове да се регистрација пословних субјеката у цијелој БиХ обавља на једнообразан начин.

"Очекујемо да ће овај европски стандард, а то је да се регистрација обави на једном мјесту, електронски, са што мање трошкова, у року од три дана, код нас заживјети по процјенама, 2015. године" казала је Боровац.

Говорећи о реализованим и планираним активностима и пројектима те канцеларије Боровац је подсјетила да је главни циљ реформе стварање ефикасније, транспарентније, одговорније јавне управе која ће грађанима и пословној заједници пружати квалитетније услуге.

"То значи да реформисана јавна права треба да да шансу нашој земљи да се придружи чланицама ЕУ. Реформа јавне управе коју спроводимо у БиХ прије свега је оријентисана на повећање стручности, оспособљености и квалитета рада државних службеника, а управо се то неминовно одражава на квалитет услуга које грађанима и привредним субјетима пружа јавна управа" истакла је Боровац.

Током 2013. године, по њеним ријечима, вршен је стални надзор, односно координација мјера из стартешких докумената.

"Намјера нам је прије свега била да убрзамо процес реформе, с обзиром на то да је током прошле године, а и у првих шест мјесеци ове године забиљежен застој у спровођењу мјера у реформи јавне управе тако да је у овој години од планираних 66 посто мјера према ревидираном акционом плану реализовано 40 посто. Указали смо на ту чињеницу, донијели сет препорука које је усвојио Савјет министра БиХ и обавезало институције да проведу те препоруке" додала је Боровац.

Нагласила је да су на државном нивоу укључили готово све институције у извјештавање о спроведеним мјерама и да су успоставили сталну сарадњу с представницима тих институција, што је на неки начин, како је додала, гаранција да ће успјети у 2013. реализовати предвиђене мјере.

"Тачне податке о томе можемо дати након 15. јануара јер до тада су институције дужне да доставе те податке, а они ће бити сумирани у годишњем извјештају о напретку који припремамо за Савјет министра БиХ" додала је Боровац.

У 2013. годину су, казала је Боровац, ушли с приједлогом 22 нова пројекта који се финансирају из Фонда за реформу јавне управе и развили потребну документацију за њих девет. Завршено је 11 пројеката који су финансирани из тог фонда.

Боровац је казала да је у области стратешког планирања, координације израде политика ове године настављена реализација пројекта Скица развоја централних органа влада у БиХ (друга фаза), а пројект се односи на јачање генералних секретаријата који по новом моделу рада јавне праве треба да постану кључне институције које ће пратити извршење програма рада Савјета министара, влада ентитета и Владе Дистрикта Брчко и унапређивање сарадње с министарствима на остваривању тих циљева.

"У овој реформској области урађен је наставак још једног значајног пројекта који се односи на стратешко планирање, израду политика и координацију. Првом фазом је обухваћено 13 министарстава, а друга фаза пројекта обухвата сва министарства у БиХ и одјељења у Брчко Дисрикту тако да ће државни службеници у тим министарствима путем овог пројекта заиста добити знања и вјештине на изради стратешких планова и политика за поједине области" казала је Боровац.  

У области јавних финансија у овој години, по њеним ријечима, већ су се показали резултати пројекта Информационог система управљања буџетом (БМИС). Пројектом је готово 300 буџетских институција увезано у један систем који омогућава онлајн приступ, квалитетан мониторинг и управљање свим корацима припреме буџета. Систем је надограђен и с модулом за аутоматску обраду плата, а нови пројекат односи се на проширење овог информационог система са софтверским модулом за компоненту родно одговорно буџетирање.

Доста је урађено и на усаглашавању пројекта Јавно – приватно партнерство чија примјена почиње у 2014. Обухвата сва четири нивоа власти, захтијева да се донесе и усагласи нова законска регулатива, обуче државни службеници и да се уопште направи промоција модела јавно-приватног партнерства.

Одавно се најављује пројект модернизације управљања људским потенцијалима од којег се много очекује у државној управи јер је то пројект из ИПА фонда. У овој години Европска комисија завршила је одабир имплементатора, почетак имплементације пројекта је јануар 2014., а његова основна сврха јесте да се направи аналитичка процјена радних мјеста да би се унаприједила систематизација радних мјеста и описи послова.

Наставља се и пројекат који се односи на обуке државних службеника за рад на рачунарима, односно на унапређење информацијских технологија. У прошлој фази око 2.400 државних службеника је прошло ту обуку, а ове године је обука планирана за 1.780 државних службеника.

У реформској области управног поступка и управних услуга почела је реализација пројекта едукације водитеља управних поступака и инспектора у БиХ који је финансиран из ИПА фонда. Око 1.500 државних службеника проћи ће додатне обуке за стицање знања и вјештина у вођењу управних поступака да би се унаприједила ова област.

Веома значајна је и област Е-управе од које се очекује модернизација јавне управе, успостављање информационих технологија у рад у јавној управи, а која треба да осигура да грађани електронски комуницирају с јавном управом.

Боровац је издвојила да је окончан пројект у вези с успоставом оквира интероперабилности у БиХ, што практично значи да је тим пројектом створена правна основа да сви субјекти, односно институције јавне управе у БиХ комуницирају између себе, врше размјену података о информацијама за које воде службене евиденције и створена је обавеза институција да једни другима уступају те информације.