За БиХ се каже да је остварила веома ограничени напредак, док Црна Гора наставља да у довољној мери испуњава политичке критеријуме. Примена пресуде у случају "Сејдић-Финци" остаје кључна за ступање на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању (С С П) БиХ-Европска унија, оценила је Европска комисија.

У данас објављеном годишњем извештају о напретку БиХ у процесу европских интеграција, Европска комисија указује да и даље нема заједничке визије политичких представника о свеукупном правцу и будућности земље.

"И поред интензивних напора ЕУ у посредовању, политички представници БиХ нису могли да се договоре о решењу за примену пресуде Европског суда за људска права у случају 'Сејдић-Финци' кад је реч о дискриминацији грађана на основу етничке припадности", наводи Комисија.

Комисија истиче да примена те пресуде која омогућава кандидовање припадника мањина у Председништво и Дом народа БиХ, остаје кључна за ступање на снагу ССП и за кредибилну апликацију за чланство у Европској унији.

Напредак није постигнут ни у успостављању ефикасног координационог механизма о питањима везаним за ЕУ између различитих нивоа власти зато што је он, како се указује, од суштинског значаја како би се омогућило да представници БиХ говоре у име своје земље.У извештају се указује на интензивне напоре ЕУ у посредовању како би се политичким представницима БиХ помогло да пронађу заједничку основу за примену пресуде у случају "Сејдић-Финци", а то питање је било централно и на састанцима ЕУ-БИХ у оквиру дијалога на високом нивоу.Та пресуда треба да се примени, како се истиче, по хитном поступку како би биле усвојене измене Устава и Изборног закона најкасније до априла 2014, пре наредних општих избора у БиХ.

Комисија такође указује да хитно треба успоставити механизам за координацију између државе, ентитета и дистрикта Брчко како би земља једногласно разговарала са ЕУ и ефикасно користила претприступне ИПА фондове.

У извештају се указује и да је парламент БиХ остварио ограничен напредак у усвајању закона везаних за ЕУ, да за процес реформе јавне администрације недостаје неопходна политичка подршка и да су недовољни ресурси којима располаже омбудсман.

Комисија наводи да је остварен напредак у погледу процесуирања ратних злочина и реформе правосуђа, а да споразуми са Србијом и Хрватском о сарадњи у гоњењу ратних злочинаца представљају важан развој на регионалном нивоу.БиХ је, међутим, остварила ограничен напредак у борби против корупције и организованог криминала. Корупција остаје распрострањена са недовољним резултатима истраге и гоњења у високо профилисаним случајевима што има негативне последице на друштво и привреду, оцењује Комисија.

Известан напредак је постигнут у примени стратегије о Ромима, али је и даље широко распрострањена дискриминација припадника ЛГБТ заједнице иако Комисија и у тој области бележи известан напредак.

Кад је реч о економском критеријуму, и поред благог опоравка почетком 2013, стопа незапослености је веома висока, а сложен правни систем и неефикасно правосуђе одвраћају инвеститоре и извор су корупције.

БиХ је једина земља у региону која није ускладила своје законодавство са директивама ЕУ из 2004. о јавним набавкама, а Европска комисија очекује да то уради по хитном поступку.

"Црна Гора да настави борбу против корупције" 

Црна Гора је напредовала у успостављању функционалног економског тржишта, побољшала своје способности у преузимању обавеза чланства у Европској унији и наставља да у довољној мери испуњава политичке критеријуме, оценила је Европска комисија (ЕК) у новом годишњем извештају.

У данас објављеном извештају ЕК о напретку Црне Горе у процесу европских интеграција, указује се, међутим, да земља треба да уложи напоре за ефикасну примену акционих планова за преговарачка поглавља 23 и 24, да настави борбу против корупције и организованог криминала и да реши случајеве напада на новинаре.Комисија подсећа да су "скрининг" састанци завршени и да су два преговарачка поглавља отворена и привремено затворена. Она такође наводи да су преговори обухватили нови приступ за поглавља 23 (правосуђе и основна права) и 24 (правда, слобода и безбедност).

Црна Гора је усвојила акционе планове за оба поглавља и на основу тога је позвана да пошаље свој преговарачки став о тим поглављима, додаје се у извештају.

Примена акционих планова одредиће свеукупни ток преговора, пише у извештају и додаје се да ће Црна Гора морати да даље развија резултате у тој области, посебно кад је реч о борби против корупције и организованог криминала.

Кад је реч о политичким критеријумима, у извештају се наводи да Црна Гора наставља да у довољној мери испуњава политички критеријум за чланство у ЕУ.

Црна Гора наставља да има конструктивну улогу у региону и наставља да поштује међународне обавезе укључујући услове из процеса стабилизације и асоцијације, додаје ЕК.

ЕК, међутим, указује да су потребни напори за ефикасну примену акционих планова за поглавља 23 и 24 као и за даљу борбу против корупције и организованог криминала.

Напади на новинаре су разлог за забринутост и потребно је спровести истрагу и кривично гонити починиоце, додаје се у извештају.Кад је реч о економској ситуацији у Црној Гори, оцењује се да се одржава макроекономска стабилност, али да је потребно да земља ојача конкурентност побољшањем продуктивности и привлачењем страних инвестиција.

Црна Гора наставља да усклађује своје законодавство са европским законима, наводи Комисија али и оцењује да ограничени административни капацитети Црне Горе представљају изазов у бројним областима и да их зато треба ојачати како би осигурали ефикасну примену европског законодавства.

Македонији опет препорука за отварање преговора

Европска комисија је препоручила, пету годину заредом, отварање претприступних преговора са Македонијом зато што је земља, како је закључено, наставила да у довољној мери испуњава политичке критеријуме за чланство у Европској унији.

"Свеукупно, Македонија је достигла добар ниво усклађености са 'ацqуис' (правне тековине ЕУ), довољан да крене у наредну фазу приступног процеса. Она такође наставља да глатко спроводи своје обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању (ССП), на основу чега Комисија од 2009. препоручује прелазак у другу фазу приступања", пише у извештају ЕК о напретку Македоније у процесу европских интеграција.

Комисија је подсетила да је Македонија била прва земља која је потписала ССП са ЕУ, а да статус кандидата има од 2005. године.

Дијалог на високом нивоу са Комисијом и даље служи као покретач за реформе и доприноси напретку у бројним кључним областима, оцењује се у годишњем извештају.

Кад је реч о политичким критеријумима, Македонија је већ достигла висок ниво усклађености у односу на фазу у којој се налази у процесу придруживања ЕУ. Комисија препоручује да приоритет у наредној години треба да буде ефикасна примена постојећих законских и политичких оквира.

Комисија оцењује да посебан фокус треба да буде на независности и компетентности судова, слободи изражавања и односима са медијима, изборним реформама, конкретним резултатима борбе против корупције и на примени препорука везаних за Охридски споразум.Конструктиван приступ односима са суседима, чланицама ЕУ остаје важан, а 20 година након уласка земље у УН, решење за "питање имена" треба да буде пронађено под окриљем УН.

Кад је реч о економским критеријумима, Македонија је остварила напредак у циљу постизања функционалне тржишне привреде, предузете су мере за смањење незапослености, али су потребне структуралне мере, оцењује се у извештају.

Македонија је постигла висок ниво усклађености са ЕУ везано за законодавство, политику и административне капацитете узимајући у обзир где се налази у приступном процесу. Фокус је сада на административном капацитету и координационим механизмима кроз националну администрацију, како би се обезбедила њихова ефикасна примена.Даљи напори су, како наводи Комисија, потребни у областима попут регионалне политике, животне средине и климатских промена, социјалне политике и запошљавања и у области фискалне контроле. (Извор: Б92)