Представници седам институција БиХ, међу којима је и Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ, обухваћених пројектом Њемачке агенције за међународну сарадњу (GIZ) "Јачање јавних институција" боравили су у шестодневној студијској посјети институцијама Велике Британије.

Домаћин посјете била је Канцеларија кабинета Велике Британије а циљ посјете је било упознавање с начинима, процедурама и стандардима комуникације јавних институција у овој земљи. Поред Канцеларије кабинета учесници су посјетили и Даунинг Стрит (Downing Street) 10, Парламент Велике Британије, Службу за дијељене комуникације унутар Канцеларије кабинета, Програм реформе државне службе, Министарство за вањске послове и Commonwealth, Министарство за образовање, Службу за владине набавке, Канцеларију за националне статистике и Градско савјет Вестминстера. 

Посјете овим тијелима управе су се заснивале на сагледавању најбољих пракси и примјера успјешне комуникације, попут стратешког планирања комуникационих кампања, сарадње са заједницама, грађанима и интересним групама, сарадње с приватним сектором, рационализацији и дијељењу ресурса те изградњи снажних капацитета за комуникације у јавној управи.

Службеници Кабинета премијера и замјеника премијера Велике Британије представили су генерални концепт владине комуникације с грађанима који је циљан, стратешки, проводив и мјерљив. Посебну пажњу у комуникацијама британска администрација усмјерава на постизање жељених промјена понашања грађана, користећи у све већем обиму дигиталне медије.

Представници Канцеларије за националне статистике презентовали су детаље кампање за попис становништва одржаног 2011. која је получила изванредан успјех упркос ограниченим ресурсима, али уз значајан ангажман локалних заједница.

Посебан комуниколошки изазов посљедњих година су буџетска ограничења изазвана рецесијом, али и захтјеви грађана за ширењем дијапазона административних услуга и повећањем њиховог квалитета, нарочито на локалном нивоу.

У студијској посјети, поред службеника из Канцеларије координатора за реформу јавне управе, учествовали су и службеници Дирекције за европске интеграције, Агенције за јавне набавке, Агенције за државну службу, Агенције за развој високог образовања и осигурање квалитета, Агенције за предшколско, основно и средње образовање те Канцеларије за разматрање жалби БиХ.