Састанак Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са 15. сједнице Надзорног тима одржане 25.03.2013. године

2. Информација и договор о даљим активностима на припреми пројектне документације (пројектног задатка) за пројекат „Успостављање и/или јачање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“

3. Достављање информација о напретку у имплементацији  РАП1 за  прву половину 2013. године

4. Предлагање нових пројектних идеја/приједлози за финансирање из ПАР Фонда

5. Разно

биће одржан 07.06.2013. године у Брчком, у просторијама Владе Брчко дистрикта БиХ, сала 59, Булевар мира 1, са почетком у 11:00 сати.