Канцеларија координатора за реформу јавне управе у сарадњи са координаторима за реформу јавне управе из Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, члановима Надзорног тима за реформску област е-управа и консултантском кућом ИнфоДом д.о.о. Загреб, а у складу са закључком са сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, током ове седмице одржат ће презентације резултата пројекта “Израда и успостављање Оквира интероперабилности и стандарда за размјену података”.

Презентација представницима институција Владе Реблике Српске бит ће одржана 23. априла у 12.00 сати у згради Владе РС, представницима институција Вијећа министара БИХ 24. априла у 12.00 сати у сали Парламентарне скупштине БиХ и 25. априла у 12.00 сати у згради Владе ФБиХ за представнике институција Владе Федерације БиХ.

Осим представљања резултата пројекта, циљ презентације је представљање и делегирање задатака које је неопходно подузети за успостављање Оквира интероперабилности те наставак реализације овог процеса на свим управним нивоима. 

Пројектом је развијен оквир интероперабилности, а у сарадњи са 57 институција са сва четири управна нивоа у БиХ, израђено је низ докумената који представљају полуге даљег развоја оквира интероперабилности. 

Потреба за успостављањем, усвајањем и одржавањем оквира интероперабилности произлази из потребе јавне управе да пружа квалитетне услуге грађанима и привреди (кроз оне-стоп-схоп пружање услуга) те потребе за смањењем трошкова како на страни институција јавне управе код пружања услуга, тако и на страни грађана и привреде – конзумената тих услуга. Усвајање Оквира интероперабилности у БиХ створит ће предуслове за ефикасну и бржу јавну управу, рационализацију рада државних и јавних органа, пружање услуга вишег нивоа грађанима и привреди, лакшу комуникацију и обједињавање привредних токова унутар БиХ.

Пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе.