Састанак Надзорног тима за имплементацију Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Управни поступци и управне услуге, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање записника са предходног састанка Надзорног тима одржаног 21.12.2012.године

2. Планови одржавања сједница/планови рада Надзорног тима у 2013. години

3. Анализа стања у реформској области и проведба мјера из РАП1 у 2013 години ( на бази података из годишњег извјештаја о напретку РАП1 за 2012 и мјера које су превиђене за 2013)

4. Усвајање пројектног приједлога за пројекат „Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека“

5. Предлагање нових пројектних идеја/приједлози за финансирање из ПАР Фонда

6. Разно

биће одржан 25.03.2013. године у Сарајеву, у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе , Вразова број 9, са почетком у 11:00 часова.