Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ одржала је јучер у Сарајеву састанак са Мирсадом Јахић, координаторицом за реформу јавне управе у ФБиХ те новоименованим координатором за Брчко дистрикт БиХ Ненадом Којићем на којем је разговарано о активностима на припреми приоритетних пројеката те пројеката у имплементацији као и о  утврђивању листе приоритета за ову годину који ће се реализирати у процесу реформе јавне управе у БиХ.

Координатори су оцијенили да је од изнимне важности финализирање имплементације пројекта “Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података”.

Пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе и има за циљ усвајање оквира интероперабилности, на свим нивоима у јавној управи, а који је у складу са европским оквиром интероперабилности ЕИФ 2.0. Кроз пројект је израђен  и сет пратећих докумената. Након што Управни одбор Фонда за реформу јавне управе у БиХ усваји финални извјештај пројекта и са документе, очекује се да и владе у БиХ усвоје стратешки документ оквира интероперабилности. Пројекат је кључан за успоставу темеља за успјешно функционирање система електронских услуга у подручју јавне управе у БиХ.

Стручни савјетници за реформске области извјестили су координаторе да су током прошле године припремали неколико пројеката који су означени као приоритетни у 2012, а бит ће реализирани током ове године.

Ради се о пројектима „Стратешко планирање и развој политика – фаза ИИ“, „Јавно-приватно партнерство“, „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада“, који се односи само на Републику Српску, „Успостављање и/или ојачавање капацитета  институција за контролу прописа и успостављање система редукције административних препрека, „Студија изводљивости, анализа и оптимизација процеса и спецификација захтјева за имплементацију једне од основних и приоритетних услуга е-Владе за посао“, „Имплементација  заједничких сервиса за еУслуге“.  

Поред ових, Уред је припремао и друге пројекте чија имплементација би требала почети у овој години, као што су то „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“, „Информациони систем управљања буџетом на нивоу кантона” – БМИС ИИ, „Изградња капацитета за борбу против корупције у структурама државне службе у БиХ”, „Успостава информационог система за управљање електронским учењем у структурама државне службе у БиХ“ те ''Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II”.

О листи приоритетних пројеката у 2013. години бит ће разговарано на сједници Управног одбора Фонда за реформу јавне управе планираној за март ове године.