У оквиру пројекта "Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I", који имплементира фирма ПРОГЕЦО у сарадњи с Канцеларијом координатора за реформу јавне управе у БиХ, у петак је у Сарајеву одржана завршна конференција на којој је презентиран ток пројекта, резултати, излазна стратегија пројекта и његов значај у централним органима власти у БиХ.

Пројекат је базиран на припреми и пружању конкретних препорука о томе како развити секретаријате на нивоу државе, ентитета и Брчко дистрикта БиХ у потпуно оспособљење сервисе влада/Вијећа министара БиХ, способне да координирају процесима дефинирања политика за своје владе, а у складу са најбољом европском праксом. Циљ пројекта био је оспособити Вијеће министара БиХ, ентитетске владе и Владу Брчко дистрикта БиХ да изграде систем за планирање, креирање и управљање политикама на кохерентан и усклађен начин, развију модерну структуру, капацитете и процедуре управљања политикама и унаприједе међувладину сарадњу и учинак централних владиних органа.

Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у свом уводном излагању казала је да јавна управа у БиХ захтијева и организацијске и функционалне промјене те да оне долазе као одговор на нови начин рада у органима управе усклађен с добрим праксама и стандардима Европске уније.

"Посебно се тај нови метод рада осјети у процесу координирања политика и праћење ефеката тих политика. Главну улогу у томе имају генерални секретаријати који се стављају као главна координирајућа тијела између влада и министарстава с циљем да добро припреме владе за остваривање њихових функција и надлежности. И до сада су секретаријати имали такве надлежности, али сада је тај степен одговорности подигнут на много већи ниво и управо пројект "Скица развоја централних органа влада у БиХ" упућује на то да су генерални секретаријати на сва четири управна нивоа прихватили исти модел рада када је у питању помоћ, односно веза између влада, генералног секретаријата и министарстава", казала је Боровац.

Боровац је додала и то да ће генерални секретаријати бити ти који ће и организационо и функционално и технички бити оспособљени да ускладе политике, програме које припремају министарства, а на основу стратешких докумената које доносе владе. Та улога побољшава, прије свега, рад Вијећа министара, влада ентитета и владе Дистрикта Брчко на начин да ће он бити много квалитетнији, јер предвиђа пролажење процедура провјере закона, припреме квалитетних програма рада, припреме стратегија, припреме политика и све то упућује на један нови квалитет рада, казала је државна координаторица.

Звонимир Кутлеша, генерални секретар Вијећа министара БиХ обраћајући се присутнима на конференцији изразио је задовољство окончањем пројекта и додао да је иза ових промјена стајала политичка подршка.

Према његовим ријечима, у склопу пројекта одржано је више састанака генералних секретара са секретарима министарстава на државном, ентитетским, односно на нивоу Брчко дистрикта БиХ, а обновљена је или започета пракса вертикалне координације генералних секретара свих нивоа власти ради међусобног информирања о свим активностима на провођењу реформи система и политика нарочито с аспекта операционализације постављених приоритета.

Пројекат је финансиран срествима Фонда за реформу јавне управе у БиХ.