www.parlament.ba : На одржаној 20. сједници Комисије за финансије и буџет Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине разматрани су ревизорски извјештаји појединих институција БиХ за 2011. која су имала ревизорско "мишљење с резервом уз истицање предмета".

Ријеч је о Министарству спољне трговине и економских односа БиХ и Парламентарне скупштине БиХ, извјестилац Крунослав Врдољак, те Управе за индиректно опорезивање и Канцеларије за ветеринатрство, извјестилац Мехмед Брадарић.

Подржан је Приједлог закона о финансирању политичких странака, предлагач Заступнички дом ПСБиХ, а одгођено је изјашњавање, у другом читању, о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о финансирању институција БиХ, предлагатељ Савјет министара БиХ.  

Прихваћен је Извјештај о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011., те Извјештај о ревизији Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ за 2011.  

Такође, усвојена су два закључка која ће бити упућена Дому народа ПСБиХ на разматрање.

Првим закључком Дом народа задужује Савјет министара БиХ да, у року од 30 дана, изради и Дому достави План израде недостајућих прописа, инструкција и јединствених правила за буџетске кориснике с утврђеним приоритетима, носиоцима обавеза и динамиком реализације, те да од утврђених носилаца обавеза захтијева благовремену реализацију Плана, а све ради унапређења и превентивног смањења узрока појављивања или понављања бројних ревизорских налаза у будућим извјештајима ревизије.

Другим закључком Дом народа налаже Министарству финансија и трезора БиХ да детаљно анализира садржај ревизорског извјештаја за 2011., те приступи свеобухватној реализацији свих препорука ревизије.  

Примљен је к знању Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе за 2011., као и Информација у вези с израдом законодавног оквира о успостави Економско-социјалног савјета на нивоу БиХ, саопштено је из Сектора за односе с јавношћу ПСБиХ.