Уредбом коју је јучер донијела Влада ФБиХ, уређују се правила за поступање Владе ФБиХ, федералних министарстава, федералних управа и федералних управних организација у припреми преднацрта / нацрта / приједлога закона, стратегија, програма и других акта, које доносе или предлажу федерални органи и Влада, а у циљу осигуравања учешћа заинтересиране јавности.

У образложењу Уредбе наводи се да Стратегија реформе јавне управе која је усвојена 2006. године и која се примјењује у ентитетима и Брчко Дистрикту БиХ, садржи конкретне препоруке у вези са процесом јавних консултација, према којем је без подршке грађана, тешко правити и проводити добре политике. Ревидираним акционим планом уз Стратегију реформе јавне управе, у оквиру дијела 1. под називом “Стратешко планирање, координација и израда политика“, предвиђен је као циљ постављено унапрјеђивање консултација са заинтересираном јавношћу“, те да је за реализацију овог циља потребно усвојити смјернице за консултације са заинтересираном јавношћу и уградити у пословнике влада обавезу поштивања смјерница.

Институције одговорне за реализацију ове активности су генерални секретаријати влада свих нивоа власти. Влада Федерације Босне и Херцеговине је на својој 20. сједници одржаној, 2011. године, једногласно прихватила Инцијативу за институционално рјешење партнерског односа са организацијама цивилног друштва у Федерацији БиХ, а овом уредбом се конкретизује и њихово учешће у поступку израде федералних правних прописа и других аката.