Слободна Босна: Хоће ли, најзад, БиХ имати јединствена правила за израде закона?

 

Потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању БиХ је, између осталог, преузела на себе и врло захтјевну обавезу усклађивања наших прописа с европским. Није сувишно напоменути да о правној стечевини ЕУ (acquis communautaire) нема преговора, свака земља која жели бити чланица ЕУ се обавезује да ће је усвојити, пренијети у своје законодавство.

 

У случају БиХ, због потпуно различитих правних система, првенствено ентитетских, и досадашњег непостојања јединствене методологије за израду закона, у овом тренутку је то више него комплицирано. Због тога је свакако посебно вриједан пажње пројекат  који је управо завршен ("Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ") у склопу којег су се протекле готово двије године стварали предувјети да се за БиХ олакша усвајање Acquisa, израде јединствена правила, методологије, стандарди и начела који се примјењују у Европској унији када је у питању израда закона и других прописа и хармонизирање бх. законодавства с европском правном стечевином.

 

"Управо због тога што се код нас не примјењују методе и стандарди заступљени у пракси земаља ЕУ посебно код израде закона,  дешава нам се да због тих пропуста тешко имплеметирамо законе јер за њих немамо или финансијских средстава или се закон не покаже добар за рјешење одређене ситуације. Због тога је овај пројекат  имао за циљ да уочи све те недостатке и лоше праксе у изради закона и у њиховом разматрању и предложи усвајање нових или унапређење постојећих правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката на државном, ентитетским и нивоу Брчко дистрикта",  каже државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац.

 

Пројект  је заједнички за све нивое власти и урађен је за институције, "прије свега оне које су задужене за израду закона", као што су министарства правде на свим нивоима власти, уреди за законодавство, као и тијела у законодавним органима попут Законодавно-правне и Уставно-правне комисије. И, што је посебно важно, ова правила која су урађена бити истовјетна и за извршне и за законодавне органе.  

 

Какву смо ситуацију имали до сада? Поједини нивои власти нису уопће имали правила за израду закона. Федерација није имала правила, Брчко дистрикт се ослањао на државна, а државни ниво и РС имали су правила јединствена за извршну и законодавну власт. "Као резултат пројекта, урађена су нова правила за израду прописа која су хармонизирана и методолошки усклађена за поједине нивое власти у БиХ. Очекује се њихово усвајање од стране Парламентарне скупштине БиХ, Федералног парламента и Народне скупштине РС," додаје координаторица за реформу јавне управе.

 

Кроз овај пројекат  направљен је и Приручник за израду правних прописа који ће државним службеницима олакшати рад, а одржане су и обуке за државне службенике  са сва четири нивоа власти који учествују у припреми и изради закона, других прописа и опћих аката.Проведба овог пројекта је почела јуна 2010. године, а финансиран је средствима Фонда за реформу јавне управе у износу од скоро осамсто хиљада КМ.