Брчко дистрикт Босне и Херцеговине недавно је усвојио нова номотехничка правила за израду закона, прописа и других аката у БиХ, а ускоро би нова правила требала добити и Федерација БиХ, Република Српска те ниво БиХ, што је један од кључних резултата пројекта "Унапређење правила за израду закона и општих аката у БиХ" који је завршен у понедељак.

На завршној конференцији одржаној у Сарајеву представљени су резултати пројекта.

Семиха Боровац, државна координаторица за реформу јавне управе у БиХ подсјетила је да је пројекат био одговор на тренутно стање и уочене проблеме на изради правних прописа на свим управним нивоима у БиХ јер су често закони усвајани без ваљаних анализа, те квалитативних и квантитативних процјена анализа на економске, друштвене и околишне утицаје, често без ширих консултација и јавне расправе.

"Непосредно пред реализацију пројекта поједини нивои власти уопште нису имали правила за израду закона, попут Федерације БиХ. Брчко дистрикт БиХ се ослањао на државна правила,  а државни ниво и РС имали су правила јединствена за извршну и законодавну власт. Стога је било приоритетно доношење нових правила тамо гдје она нису ни постојала, али и њихова хармонизација и међусобна усклађеност", казала је Боровац и додала да ће правила која су урађена кроз пројекат бити истовјетна и за извршне и за законодавне органе.

Декан Економског факултета Универзитета у Сарајеву (УНСА), Вељко Трвун, кључни експерт на реализацији пројекта подсјетио је да БиХ има најсложеније уставно уређење у свијету (13 устава, Статут Дистрикта Брчко БиХ).

"Израдом овог пројекта испуњавамо предуслове који се траже и у приступним преговорима с ЕУ" казао је Тривун, наводећи да то подразумијева да нормативни дио буде јединствено уређен те подсјећајући на искуство Републике Хрватске на плану унификације хрватског националног права с директивама и другим изворима права ЕУ.

По његовим ријечима, хрватски Сабор је само у посљедњој предприступној години донио више од 200 закона како би убрзао процедуре приступања ЕУ.

Пројекат "Унапријеђење правила за израду закона и општих аката у БиХ" је заједнички за све нивое власти и урађен је за институције, прије свега оне које су задужене за израду закона, као што су министарства правде на свим нивоима власти, канцеларије за законодавство, као и тијела у законодавним органима попут Законодавдно-правне и Уставно-правне комисије. Такође, кроз имплементацију пројекта урађен је и Приручник за израду правних прописа који ће државним службеницима олакшати рад. 

Организовано је и 11 радионица за државне службенике са сва четири нивоа власти који учествују у припреми и изради закона, других прописа и општих аката.

Имплементација пројекта допринијела је реализацији циљева из Ревидираног акционог плана 1 Стратегије реформе јавне.

Пројекат доприноси и укупном побољшању правног система у БиХ на начин да ће бити олакшано усвајање ацqуис-а јер потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању постоји обавеза усклађивања наших прописа са европским прописима, а јединствена методологија за израду закона је значајан предуслов за примјену европског законодавства.

Имплементација пројекта "Унапријеђење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у Босни и Херцеговини" трајала је od 9. јуна 2010. године, а пројекат је финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе и коштао је, са ПДВ-ом, 786.041 КМ.

О овом пројекту било је ријечи и у емисији Еуроимпулс која се емитира на БХТ 1. Прилог можете погледати овдје.