ФЕНА: Приликом израде закона и других прописа у БиХ неопходно је водити рачуна о различитим импликацијама таквих корака, укључујући њихов утјецај са финансијског, социјалног и аспекта околиша, оцјена је судионика завршне Конференције уприличене данас у Сарајеву у склопу пројекта "Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и аката у БиХ".

 

"Свједоци смо да се много закона у БиХ веома често доноси без претходних анализа, провјера, консултација и ширих расправа" истакнула је државна координаторица за реформу јавне управе Семиха Боровац у изјави за медије датој уочи одржавања скупа.

 

Појашњава како је темељни циљ споменутог пројекта израда јединствених правила, методологије, стандарда и начела који се примјењују у Европској унији (ЕУ) када је у питању израда закона и других прописа и хармонизирање бх. законодавства с европском правном стечевином.

 

Пројект омогућава да се путем јединствених номотехничких правила у БиХ, на јединствен начин приступи изради одређених прописа уз обавезно поступање која та правила подразумјевају и која се односе са доношење легислативе и процедуре извршних и законодавних органа власти, а резултирају вишим степеном сигурности у имплементацији закона.

 

На значај споменутих правила и процедура указао је и декан Економског факултета Универзитета у Сарајеву (УНСА) и кључни експерт у Пројекту проф. др. Вељко Тривун, подсјећајући да БиХ има најсложеније уставно уређење у Свијету (13 устава, Статут Дистрикта Брчко БиХ).

 

"Израдом овог пројекта испуњавамо предуслове који се траже и у приступним преговорима с ЕУ" казао је Тривун, наводећи да то подразумјева да нормативни дио буде јединствено уређен те подсјећајући на искуство Републике Хрватске на плану унификације хрватског националног права с директивама и другим изворима права ЕУ.

 

По његовим ријечима, хрватски Сабор је само у посљедњој предприступној години донио више од 200 закона како би убрзао процедуре приступања ЕУ.

 

Јелица Видовић из Законодавне канцеларије Владе Брчко Дистрикта БиХ казала је да су споменута правила већ (у јануару) усвојена од Скупштине Дистрикта, чиме су превладане присутне неуједначености приликом израде одређених закона, а што је резултирало квалитетнијим приступом у том погледу.

 

Како је речено, правила и процедуре за израду закона, односно смјернице, усаглашене са стандардима ЕУ-а, увелико олакшавају усаглашавање политика када се ради о доношењу конкретних законских и других аката.

 

Споменута правила вриједит ће за државни, ентитетски  (ФБиХ и РС) и ниво Брчко Дистрикта БиХ и унифицирана су у омјеру од 90 посто.

 

Завршну конференцију у склопу споменутог пројекта организирали су Канцеларија координатора за реформу јавне управе у БиХ и Економски факултет УНСА, који је као уговорна страна судјеловао у његовој реализацији.