Сједница Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

 

1. Усвајање дневног реда,

 

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима од 24.11.2011. године, 

 

3. Разматрање нацрта пројектног задатка за пројекат "Модернизација система управљања људским потенцијалима у структурама државне службе у БиХ",

 

4. Разматрање индивидуалног пројектног приједлога "Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада" достављеног од Агенције за државну управу РС,

 

5. Разно.

 

биће одржан 21.03.2012. године са почетком у 12:00 часова у Сарајеву, просторије Агенције за државну службу Федерације БиХ, Хамдије Крешевљаковића 19/В.

 

Материјале за сједницу могуће је преузети овдје.