Двадесет пета сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, која је била предвиђена за 13.02.2012. године у Бања Луци одгођена је због неповољних временских увијета.

Нови термин одржавања сједнице је 17.02.2012. године са почетком у 12:00 сати  у Административном центру Владе Републике Српске (спрат 10, сала 22), Трг Републике Српске 1, Бања Лука.

Приједлог дневног реда сједнице:

1.    Верификација Записника са 23. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 08.12.2011. године;

2.    Верификација Записника са 24. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 13.01.2012. године;

3.    Извјештај Фонда за реформу јавне управе за период 01.01.-31.12.2011. године са приједлогом Одлуке о усвајању извјештаја;

4.    Информација о прегледу приоритетних пројеката за финансирање из средстава Фонда за реформу јавне управе са приједлогом закључака;

5.    Нацрт Пословника о измјенама и допунама Пословника о раду Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

6.    Расправа о Додатним смјерницама за процјену буџета пројеката на бази индикативних трошкова и цијена;

7.    Информација о ефектима релаизације пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ";

8.    Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усуглашавања у периоду између двије сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе;

9.    Разно.