Канцеларија координатора за реформу јавне управе организује састанак са координаторима за реформу јавне управе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ који ће бити одржан 01. 12. 2011. године са почетком у 12 сати у просторијама зграде Владе Републике Српске, Булевар мира И, Бања Лука

Дневни ред радно-кулсултативног састанка:

1. Договор о:

а) Листи приоритетних пројеката за финансираиие из Фонда за реформу јавне управе;

б) Начину подношења Годишњег извјештаја о напретку (имплементација Ревидираног Акционог плана И Стратегије реформе јавне управе) за 2011. годину;

ц) Начину усвајања Смјерница за мониторинг и извјештавање о имплементацији Ревидираног Акционог плана И Стратегије реформе јавне управе у БиХ;

д) Потреби иницирања одржавања састанка Коордиррационог одбора за економски развој и еуропске интеграције ради осигуравања политичке подршке процесу реформе јавне управе;

е) Питањима која ће бити разматрана на 23. сједници Управног одбора Фонда за реформу  јавне управе;

ф) Приједлогу динамике оддржавања сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе и приједлогу динамике одржавања састанака координатора за реформу јавне управе у 2012. години;

2. Разно