Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Е-управа бит ће одржан 18.11.2011. године у 11,30 сати у просторијама Канцеларије  координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Предложени дневни ред:

1. Усвајање дневног реда

2. Усвајање Записника са сједнице НТ-а одржане 06.09.2011. године

3. Преглед реализације и планиране активности пројекта ,,Израда и успостављање оквираинтерцперабилности и стандарда за размјену података"

4. Инфомирање и дискусија о приоритетима из РАП област Е-управа за 201 1.-2012. годину и предлагање нових пројектних идеја

5. Остало.