Двадесет друга сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у петак, 21. 10.2011. године са почетком у 11:00 сати у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Приједлог дневног реда сједнице:

1. Записник са 21. сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 27.07.201 1. године

2. Извјештај о раду Комисије за провођење поступка јавне набавке додатних услуга за имплементацију пројекта “Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима" са приједлогом Одлуке о давању сагласности на извјештај о раду Комисије

3. Приједлог Одлуке о додјели уговора за јавну набавку додатних услуга за имплементацију пројекта "Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима" за ЛОТ 1. ЛОТ 2 и ЛОТ 3 и приједлог Одлуке о додјели уговора за јавну набавку додатних услуга за имплементацију пројекта "Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на рачунарима" за ЛОТ 4 са приједлогом Одлуке о давању сагласности на одлуку о додјели уговора

4. Извјештај о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта "Информацијски систем трезора Брчко дистрикта БиХ" са приједлогом Одлуке о давању сагласности на извјештај о евалуацији

5. Информација о одлукама донесеним у процедури писаног усаглашавања у периоду измеду двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ

6. Разно.