Састанак Надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ за област Информационе технологије, са предложеним сљедећим дневним редом:

1. Усвајање дневног реда;

2. Усвајање Записника са сједнице НТ-а за област ИТ-а одржане 15.03.2011. године;

3. Представљање Почетног извјештаја за пројекат "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података" (гдин. Славко Видовић, гђа. Тајана Репулец – Инфодом);

4. Усвајање Почетног извјештаја за пројекат "Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података";

5. Разно;

биће одржан 06.09.2011. године у 11,30 часова у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.