Састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање Записника с претходног састанка Надзорног тима;

2. Имплементација мјера из ревидираног Акционог плана 1 у 2011. години;

3. Имплементација Меморандума о међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ;

4. Разно;

бит ће одржан у сриједу, 11.05. 2011. године са почетком у 11:00 часова у Сарајеву у просторијама Канцеларије Генералног секретара Савјета министара БиХ.