Састанак Надзорног тима за за област Управљање људским потенцијалима, са сљедећим дневним редом:

1. Усвајање дневног реда састанка

2. Усвајање записника са претходне сједнице Надзорног тима за област управљање људским потенцијалима   

3. Информација о  реализованим и планираним активностима на имплементацији пројекта „Развој система за  управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ (уз учешће експерата ангажованих на пројекту)

4. Инфомисање о току реализације пројекта“ Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“  

5. Разматрање приједлога пројекта „Изградња капацитета за првенцију корупције у структурма државне службе у БиХ“

6. Информисање и дискусија  о осталим пројектима,  иницијативама  и активностима у реформској области

7. Разно.

 бит ће одржан 15.02.2011. године са почетком у 12:00 часова у Сарајеву, у згради Парламента Федерације БиХ -просторије градске управе, Хамдије Крешевљаковића бр.3.