Заједнички састанак Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију и Имплементационог тима за пројекат „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“ је одржан 08. фебруара 2011. године у просторијама Канцеларије координатора за реформу јавне управе у Сарајеву.

Састанку су присуствовали гђа. Семиха Боровац, координатор за реформу јавне управе, гдин. Звонимир Кутлеша, генерални секретар Савјета Министара БиХ, гђа. Кармело Прленда, помоћник генералног секретара Савјета Министара БиХ, гдин. Неџиб Делић, стручни савјетник за реформску област Израда политика и координацијски капацитети из Уреда координатора за реформу јавне управе, гђица. Бранка Павловић из Владе РС-а, гдин. Аднан Пашалић, Шеф сектора за правне послове секретаријата Владе БД, гђа. Мирсада Јахић, помоћник секретара Владе ФБИХ, гђа. Michal Ben-Gera, SIGMA еxперт и савјетница на пројекту, проф. др. Gregor Virant, експерт у изради ревидираног Акционог плана I, гдин. Сашо Талевски, пројектни директор испред фирме Progeco, Маја Барић, кључни експерт на пројекту „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе И“ и Ана Тотовска, директор фирме EuroPartnerGroup.

Дневни ред састанка Надзорног тима састојао се од четири тачке:

  • Усвајање записника са претходног састанка,
  • Ревизија АП1,
  • Имплементација пројекта „Скица“ – досадашњи напредак, проблеми и наредни кораци
  • Разно.

Након усаглашавања са члановима надзорних тимова, гдин. Gregor  Virant, припремио је финалну верзију ревидираног Акционог плана 1 за област Стратешко планирање, координацију и израда политика, те исти презентовао присутнима на састанку. Након дискусије и датих појашњења Ревидирани Акциони план 1 једногласно је усвојен од стране чланова Надзроног тима за област Развој капацитета за креирање политика и координацију.

У склопу треће тачке дневног реда разговарано је о досадашњој имплементацији пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I“, динамици и роковима за постизање планираних резултата. Гдин. Неџиб Делић истакао је да је једна од највећих препрека у досадашњој планираној реализацији пројекта оставка тим лидера која је директно утјецала на динамику имлементације пројекта, односно кашњење имплементације прве пројектне активности која се односи на анализу раскорака између тренутног стања и идеалног или жељеног стања, односно потреба организације, а која ће у наставку имплементације пројекта бити кориштена као основа организационог развоја првенствено генералних секретаријата Савјета министара БиХ, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикт БиХ.

На састанку је разговарано и о експертима који би могли преузети улогу тим лидера како би имплементација пројекта могла бити настављена. Након дискусије са члановима Надзорног тима, Имплементационог тима те представницима имплементатора пројекта, гђа. Семиха Боровац, је предложила закључак којим се даје овлаштење Канцеларији координатора да у име корисника пројекта дефинише рокове за достизање заостатака у имплементацији пројектних активности, те да на основу Уговора о имплементацији пројекта изврши замјену тим лидера. 

Предложени закључак је усвојен од стране Надзорног и Имплементационог тима. Имплементатору пројекта дат је рок од 10 дана да Канцеларији предложи листу експерата за позицију тим лидера, те да у склопу Периодичног извјештаја прецизира рокове за достизање заостатака у имплементацији пројектних активности.

Такођер, на састанку је разговарано и о потребама за обуком из области писања пројеката за чланове надзорних тимова. Констатовано је да би обука из ове области била изузетно корисна за њихов будући рад, те да ће у оквиру активности Техничке помоћи Канцеларији координатора ова обука бити реализована у наредна два до три мјесеца.