Пројект Техничка подршка организацијама цивилног друштва (ТACSO) позива организације цивилног друштва (ОЦД) из Босне и Херцеговине да се пријаве на тренинг “Учешће грађана у процесима доношења одлука” који ће се реализовати у  Сребреници од 26-27. октобра 2010.

Специфични циљеви тренинга су: побољшање разумијевања и знања одабраних представника ОЦД из БиХ из области судјеловања грађана у процесу доношења одлука.

Фокус тренинга ће бити на опремању судионика тренинга методама, техникама, алатима и приступима за постизање бољег успјеха у вршењу утјецаја на јавне политике.

Током тренинга учесницима ће бити представљене слиједеће области:

  • Учешће грађана у процесу доношења одлука – нивои учешћа, њихове сврхе, различите методе, технике, алати и приступи. Искуство у учешћу грађана у процесу доношења одлука и
  • Изазови са којима се суочавају организације у учешћу грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу и сагледавање које су могућности за њихово превазилажење

Овај програм обуке се састоји од тренинг модула у трајању од 2 дана. Током тренинга комбиноваће се теорија и пракса у виду  мини-предавања, групног рада, изучавања конкретног случаја, размјене искустава и повратних информација како би се остварили постављени мјерљиви циљеви и резултати тренинга.

Циљна група су представници организација цивилног друштва у које спадају синдикати, масовни покрети, задруге, професионална удружења, културне и вјерске групе као и групе из локалних заједница. Више информација о начину пријављивања на тренинг можете пронаћи овдје.