Како привући средстава из европских фондова, питање је којем би Босна и Херцеговина чак и овој врло раној фази приближавања Европској унији, требала посветити велику пажњу. Поред програма класичне помоћи, као што је то  раније био програм техничке помоћи ЦАРДС или онај који је сада доступан земљама Западног Балкана ИПА, нови механизам помоћи ЕУ,  БиХ као земља потенцијални кандидат има на располагању финансијске фондове за претходно достављене добро урађене и испланиране пројекте.

Савјети о томе како се припремају пројекти  на квалитетан начин, од пројектне идеје па до завршног извјештаја, за све који желе аплицирати за  неповратна средства ЕУ, могу се наћи у недавно објављеној књизи у издању Консултантске куће Ревицон д.о.о., под називом ЕУ Фондови.

Овај врло користан приручник, први који је објављен код нас, је направљен  са намјером да помогне  апликантима из БиХ у припреми и коначној изради пројектних апликација, те управљању одобреним пројектима, у складу са методологијом коју захтијева Европска комисија.

Према Оквирном споразуму између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима за судјеловање БиХ у тзв. програмима Заједнице, који је ступио на снагу у јануару 2007. године, БиХ има право учествовати у више од двадесетак  програма. Ипак, ниво информисаности о приступу европским фондовима у БиХ је и даље веома низак и потенцијални корисници тих средстава нису довољно упознати са процедурама.Група аутора књиге  ЕУ Фондови (Јелена Мисита, Мартина Белић, Гордана Стојановић, Џенита Мутап, Зара Халиловић и Бранка Пеурача), су обрадили све финансијске инструменте ЕУ, који су на располагању апликантима из БиХ, уз корисне савјете како на прави начин аплицирати за бесповратна средства из фондова ЕУ. Знатна бесповратна средства која су стављена на располагање правним лицима у БиХ захтијевају да се, при самој обради неопходне документације и израде пројекта, познају све његове фазе, од приједлога до финалног извјештаја, а намјера Ревицона је да издањем ове књиге ЕУ Фондови помогне да искориштеност средстава из фондова ЕУ у нашој земљи буде значајно већа.

У једној од поглавља књиге се наглашава како је Европска комисија  препознала да је у процесу приступања ЕУ земљама Западног Балкана, па тако и БиХ, поред провођења неопходних демократских и институционалних реформи, потребна јача подршка код испуњавања економских критерија и постизања социо-економске стабилности.

“Тако је Европска комисија, у сарадњи са међународним финансијским институцијама, првенствено са ЕИБ, ЕБРД и ЦЕБ, подузела одређене кораке у том смјеру.Имајући то у виду, појавила се потреба за прилагођавањем постојећих финансијских инструмената ИПА тренутним околностима. Дакле, да се примијетити да се у оквиру националних програма ИПА 2009 и ИПА 2010 за БиХ, за разлику од претходних националних ИПА програма (2007 и 2008), када је нагласак био на пројектима који су имали за циљ провођење неопходних реформи у БиХ, сада предложеним пројектима жели, у великој мјери, подржати социо-економски развој и подићи ниво запослености у БиХ,” наводи се у књизи.Према подацима Делегације Европске уније у Босни и Херцеговини, наша земља је од 2007. године кроз ИПА програм добила око 160 милиона еура, а у периоду до 2011.године укупан износ средстава намијењених БиХ ће расти до 440 милиона еура, преноси реци.ба