Састанак Групе за праћење болоњског процеса (The Bologna Follow-up Group) бит ће одржан 24. и 25. августа ове године у Алден Биесену (Белгија).  

Група за праћење болоњског процеса састаје се најмање једном у шест мјесеци.

Поред тога што има мандат да доноси одлуке, Група је, такођер, форум за расправу и за размјену искустава између различитих земаља и организација.

Потписница Болоњске декларације је и БиХ.