Чланови Управног одбора Фонда за реформу јавне управе на сједници одржаној данас у Сарајеву дали су сагласност на приједлог одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“.  

Пројектом, који ће бити финансиран средствима Фонда за реформу јавне управе, предвиђена је обука 370 државних службеника који су у институцијама БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта укључени у законодавне активности  у области транспозиције законодавства ЕУ у домаћи правни оквир.

Обука државних службеника неопходна је ради бољег разумијевање acquis-a и његове правилне транспозиције у бх. правни систем, а с циљем потпуне хармонизације домаћег законодавства са ЕУ законодавством.

Реализација свих пројектних активности убрзат ће процес приближавања Босне и Херцеговине Европској унији, допринијет ће  даљем унапређењу правног система у Босни и Херцеговини, те допринијети већој усклађености домаћег управног система са управним системом Европске уније. Како се одлуке УО ФРЈУ доносе једногласно, очекује се и писано изјашњење чланова УО који нису присуствовали сједници.УО ФРЈУ одобрио је тендерску документацију за пројект „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ“.

Реализацијом пројекта бит ће изграђени специјализовани капацитети за управљање људским потенцијалима у институцијама државне службе и органима управе на нивоу БиХ, Федерације, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ.Чланови УО примили су к знању информацију о извршеној ревизији пројектног задатка „Стратешко комуницирање“.

Ревизорска кућа ЕМАМ БЦГ д.о.о. САРАЈЕВО дала је позитивно мишљење о утрошеним средствима за реализацију овог пројекта, који је финансиран средствима Фонда за РЈУ.