Седамнаеста сједница Управног одбора Фонда за реформу јавне управе биће одржана у уторак 27.07. 2009. године са почетком у 11:00 часова, у згради Канцеларије координатора за реформу јавне управе, Вразова 9, Сарајево.

Приједлог дневног реда сједнице:

1. Усвајање Записника са шеснаесте сједнице Управног одбора Фонда за реформу јавне управе, одржане 09.04.2010. године;

2. Разматрање извјештаја о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију пројекта „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“ са приједлогом мјера – приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију пројекта „Транспонирање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“;

3. Одобравање тендерске документације за пројекат „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у органима управе у БиХ"

4. Информација о пројектном задатку „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“;

5. Информација о извјештају о извршеној финансијској ревизији пројектног задатка „Стратешка комуникација“;

6. Разно.