На састанку Европског вијећа европски су лидери усвојили стратегију Европа 2020., нову десетогодишњу стратегију усмјерену на запошљавање и раст те промицање и проведбу структуралних реформи. Осим тога, на састанку су потврдили своју одлучност у осигурању фискалне одрживости и преданост одржавању финанцијске стабилности. Такођер су се сложили да је потребно појачати координацију економских политика.

У погледу стратегије Европа 2020 и њених пет главних циљева, државе ће чланице током идућих мјесеци размотрити начине путем којих је могуће мобилизирати специфичне политике у циљу ослобођања потенцијала за раст Европске уније, почевши од енергетске политике и политике иновација. Улагања у истраживање и развој могла би се повећати до разине од 3% БДП-а.Европски челници вјерују да се реформе у регулацији финанцијских услуга морају хитно довршити.

„Приоритет је имати солидан и здрав банкарски сустав“, рекао је предсједник Европског вијећа Херман Ван Ромпуy. Како би се осигурала транспарентност банака и њихова отпорност на кризне ситуације, резултати испитивања рада под притиском које проводе надзорници банака бит ће објављени најкасније у другој половици јула.

Европско је вијеће такођер одлучило да државе чланице требају увести доприносе за финанцијске институције како би се осигурала правична расподјела терета у случају кризе. На идућем суммиту Г20 у Торонту, ЕУ ће предложити увођење сличног плана на глобалној разини.Челници ЕУ су такођер закључили да Исланд задовољава политичке критерије за приступање ЕУ те да преговори о чланству могу бити отворени.

Што се тиче проширења еурозоне, закључили су да Естонија испуњава све критерије конвергенције те би требала бити спремна за увођење еура од 1. јануара 2011. године, објављено је на порталу реци.ба.