Влада Федерације БиХ ће наставити активности како би испунила још два услова из Stand by аранжмана са ММФ-ом, као и друге услове, које су поставили Свјетска банка и Европска комисија. Влада ће такође предложити Парламенту Федерације Приједлог закона о платама и накнадама у федералним органима управе.

Федерално министарство за питање бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата ће поднијети извјештај о провођењу Закона о контроли законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите.

Текст Закона о платама и накнадама у органима и тијелима Федерације БиХ усаглашен је на политичком нивоу. Слиједи његово усаглашавање са Синдикатом државних службеника и намјештеника у Федерацији БиХ. Испуњењем ових услова бити ће створене претпоставке за дозначавање ИВ и В транше ММФ-а, што укупно са  осталом подршком Буџету Федерације БиХ у овој години износи 184 милиона КМ.

И Свјетска банка у оквиру Програма подршке развоју одрживе јавне потрошње (DPL)) планира у Федерацију инвестирати средства у износу од 87 милиона КМ,  а Европска комисија, као директну помоћ, 62 милиона КМ, каже се у саопштењу Канцеларије премијера Федерације БиХ.