Консултантска радионица за припрему Вишегодишњег индикативног планског документа за период 2011-2013. (МПИД) године за сектор реформе јавне управе, у оквиру инструмента предприступне помоћи ИПА одржана је 21. јуна у Сарајеву.

Циљ радионице био је консултовати бх. власти, организације цивилног друштва, земље чланице ЕУ и друге билатералне донаторе, међународне финанцијске институције и друге заинтересиране стране о њиховим приједлозима стратешких циљева у оквиру МИПД-а 2011-2013., као и о могућностима увођења секторског приступа у реформу јавне управе у БиХ.

Учесници радионице били су представници институција са свих нивоа власти у БиХ који учествују у процесу реформе јавне управе, донатори и представници невладиног сектора.

На радионици је представљена досадашња реализација програма ИПА, захтјеви ЕУ за процес приступања европским интеграцијама и стратешки циљеви Босне и Херцеговине у сектору реформе јавне управе.

Такођер, радом у групама идентифициране су потребе, циљеви те очекивани резултати за реформске области из Стратегије реформе јавне управе у БиХ и Акционог плана 1, које ће у наредном периоду бити уграђене у Вишегодишњи индикативни плански документ (МИПД) за период 2011-2013. године.

МИПД 2011-2013. ће обухватити кључна подручја у која се улаже помоћ у Босни и Херцеговини, те ће навести фокус ИПА-е у наведеном трогодишњем периоду. Важно је да у будућности фокус буде на помоћи повезаној са приступањем у ЕУ, да одговара потребама наведеним у годишњем Извјештају о напретку, да је у складу са приоритетима Европског партнерства те да испуњава захтјеве процеса Стабилизације и придруживања.

Европска комисија такођер жели да, у областима у којима је то могуће, постепено усваја секторски приступ стратешком планирању претприступне помоћи ЕУ. Фокус секторског приступа је на потребама и предностима државе и као такав може придонијети учинковитијем кориштењу претприступне помоћи.

У Босни и Херцеговини су као пилот сектори, на основу утврђених критерија Европске комисије, а у оквиру МИПД-а 2011-2013. године, одабрани сектор правде и сектор реформе јавне ураве.

Помоћу презентација и учешћа у радним групама представници Канцеларије координатора за реформу јавне управе значајно су допринијели успјешној реализацији радионице.