Комуникацијске праксе на нивоима локалних заједница остају увелико занемарене од стране теоретичара, истраживача и практичара у БиХ. Таква појава је у нескладу са важношћу коју задовољење информативних потреба локалне јавности има за развој партиципације грађана у процесу одлучивања у локалним заједницама.

С обзиром на то, као допринос интензивирању дебате о комуникацијским процесима на локалним нивоима, Медиацентар Сарајево организира интернационалну конференцију на тему "Локални медији, грађанска партиципација и управа: глобални трендови и локалне праксе" која ће бити одржана 28. и 29. маја 2010. у Медиацентру Сарајево.

Интернационална група говорника и гостију дискутират ће о глобалним трендовима, као и о специфичним карактеристикама комуникацијског окружења у локалним заједницама у БиХ и у региону, у контексту:

  • (а) развијености комуникацијских капацитета и пракси органа локалне управе
  • (б) кориштења комуникацијских капацитета и канала из перспективе грађана
  • (ц) значаја медија за развој партиципаторне демократије
  • (д) медијских политика тј. постојања или одсуства подстицаја за продукцију садржаја од значаја за локалну јавност, као и за развој сектора локалних, „цоммунитy” и медија мањинских група
  • (е) утјецаја нових медија на комуникацијске праксе у локалним заједницама из перспективе локалних органа власти, као и из перспективе грађана и у смислу развоја грађанског новинарства.

Више инфомрамција о конференцији можете сазнати овдје.