Савјет за развој Републике Српске /РС/ донио је одлуке о финансирању 218 пројеката за које је из економско-социјалне компоненте Развојног програма РС одобрено 430,15 милиона КМ, наводи се у информацији коју је усвојила Влада РС на данашњој сједници.

У информацији о реализацији пројеката који се финансирају из економско-социјалне компоненте Развојног програма РС достављеној Срни наводи се да су одобреним пројектима обухваћене све општине у Српској, те да се од тог броја изводи само један пројекат од интереса за цијелу РС, а то је реформа пензијског система, док се остали пројекти реализују на територији појединих општина.

Према територијалном распореду, источном дијелу Српске одобрено је око 40 милиона КМ више него западном дијелу.Посматрано према вриједности, највише или 262,85 милиона КМ одобрено је за инфраструктуру, за развој запослености и људских ресурса 80,5 милиона КМ, за реформу здравственог система 48,14 милиона КМ, док је за реформу пензионог система одобрено 38,65 милиона КМ.

Од укупне одобрене вриједности средстава 43,56 је за развијене општине, а 4,21 одсто за изразито неразвијене општине. Према динамици реализације пројеката, 99 је потпуно реализованих, 78 се налазе у фази извођења радова, 23 у процедури јавних набавки, 14 у фази комплетирања неопходне документације, док су четири пројекта реализована куповином простора.Закључно са 20. априлом извршено је плаћање у укупном износу од 342,96 милиона КМ по пројектима одобреним за финансирање из Развојног програма РС, објављено је на порталу цапитал.ба