Савјет министара БиХ утврдио је Приједлог основа за закључивање споразума о кредиту између БиХ и Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) укупне вриједности 31.300.000 евра.

Предвиђено је да од укупног износа овог кредита под називом “Прво програмско финансирање за развојне политике јавне потрошње”, на Федерацију БиХ (ФБиХ) буде алоцирано 60 одсто, односно 18.780.000 евра, а Републици Српској (РС) би било додијељено 40 одсто средстава или 12.520.000 евра, саопштено је из Савјета министара БиХ.

Циљеви кредита су повећање социјалне помоћи и смањење сиромаштва, унапређење структуре и ефикасности јавне потрошње и смањивање стопа социјалних доприноса на плате у приватном сектору ради јачања конкурентности приватног сектора у односу на јавни.

На сједници је утврђен Приједлог основа за закључивање Споразума о финансирању БиХ и Међународне асоцијације за развој – Прво програмско финансирање за развојне политике јавне потрошње.Споразумом је дефинисан кредит Међународне асоцијације за развој (ИДА) у вриједности од 66 милиона америчких долара за унапређење спољне конкурентности приватног сектора, смањење сиромаштва и повећање ефикасности јавне потрошње, од чега ће 60 одсто бити алоцирано на ФБиХ, а 40 одсто на РС.ИБРД и ИДА су организације које дјелују при Свјетској банци.

Савјет министара БиХ усвојио је и Стратегију развоја 2010-2015. година у којој се даје пресјек стања информатичке писмености, анализа испуњених обавеза и план активности за достизање циљева у овој области.

Стратегија, између осталог, садржи преглед аката ЕУ, којима се уређују стандарди за безбједносна обиљежја и биометрију у пасошима и путним документима.Значај ове стратегије је у уважавању европских стандарда из области виза и заштите личних података који подразумијевају безбједносо и дјелотворно управљање идентификационим документима.

Савјет министара БиХ усвојио је Миграциони профил БиХ за 2009. годину, чиме се испуњава редовна обавеза у процесу либерализације визног режима.Миграциони профил БиХ за 2009. годину обезбиједиће Савјету министара БиХ увид у кључне трендове у области миграција, а Министарству безбједности БиХ израду квалитетне политике и усвајање квалитетних прописа у овој области.

Усвојен је Акциони план Програма за БиХ који су договорили Савјет министара БиХ и Развојни програм УН /УНДП/ од 2010. до 2014. године. Акциони план представља стратешки оквир за оперативне активности УНДП-а у БиХ и обезбјеђује кохерентну и интегрисану подршку ради постизања циљева у четири области – демократска управа, социјална укљученост, животна средина и енергија и безбједност људи, наводи се у саопштењу.

Савјет министара БиХ донио је Одлуку о одобравању средстава из резерве буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за ову годину и одобравању структуре расхода буџета Дирекције за координацију полицијских тијела од 1. марта до 31. децембра ове године, наводи се у саопштењу, а преноси портал цапитал.ба