Министарство финансија и трезора БиХ и Европска комисија – Генерална дирекција за проширење (DG Enlargment) у периоду од 22. – 24.03.2010. године у Сарајеву организују радионицу о секторском приступу у контексту европских интеграција. Циљ радионице је помоћи изградњу капацитета за развој секторских приступа у земљама укљученим у процес ЕУ интеграција.

Радионица је наставак три претходна скупа: Донаторске конференције у Бриселу (октобар 2008.), Донаторске конференције у Тирани (април 2009.) и Конференције о ефективној подршци проширењу у Бриселу (октобар 2009.). Радионица у Сарајеву ће се, уз остало, осврнути на препоруке конференције у Тирани, гдје су партнерске земље биле практично охрабрене за повећање капацитета координације структура за осигурање разумне употребе спољне помоћи и унутрашњих буџетских средстава, осигурање ефикасности у реформисању јавних управа и система финансијског менаџмента, наставак напретка у успостављању структура потребних за осигурање ефикасног функционисања децентрализираног управљања Инструментом претприступне помоћи (ИПА).

На конференцији, одржаној у октобру 2009. закључено је да секторски базиран приступ програмирању фокусираном на потребе и снаге земаља може допринијети ефективнијој претприступној помоћи. Договорено је да донатори требају координисати своје активности и осигурати да њихови програми буду у складу са националним приоритетима и начелима.

Радионици ће присуствовати државни службеници одговорни за координацију помоћи, финансијски менаџмент и стратешко планирање унутар земаља ЕУ, кандидата и потенцијалних ЕУ кандидата земаља Западног Балкана и Турске. Радионици ће, такођер, присуствовати представници заједнице донатора и особља Европске комисије.