Асоцијација Алумни Центра за интердисциплинарне постдипломске студије (АЦИПС) 25. фебруара 2010.г. организује панел дискусију на тему Анализа процеса реформе јавне управе у БиХ.  

Очигледна је потреба да се одржи, али и појача, процес праћења напретка реформе јавне управе у Босни и Херцеговини што и јесте био задатак новог АЦИПС-овог истраживања које ће овом приликом бити представљено. Предмет посматрања је процес реформе јавне управе, са фокусом на испитивању кључних фактора успјеха: политичке воље, потребних знања и вјештина кључних кадрова одговорних за реформске процесе и расположивих финансијских средстава.

Истраживање је покушало дати одговоре на сљедећа питања:

– Да ли је квантитативни напредак у реформи јавне управе праћен сразмјерним квалитативним напретком?

– Да ли постоји стварна политичка воља за спровођење реформе јавне управе Босни и Херцеговини?

– Да ли кључни носиоци реформе јавне управе располажу са потребним знањем и вјештинама?

– Да ли постоји реалан финансијски оквир за реформу јавне управе?

Један од панелиста бит ће Суад Мусић, замјеник државног координатора за реформу јавне управе у БиХ.